Pogoji in Pravila

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.capucinne.com so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov – ZVPot (Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT (Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2), Obligacijskim zakonikom – OZ (97/2007-UPB1) in Mednarodnim kodeksom ravnanja na področju elektronskega poslovanja. Podrobnejše informacije o Zakonu o varstvu potrošnikov lahko najdete tukaj.

1. LASTNIŠTVO IN AVTORSKE PRAVICE

Spletna stran Capucinne.com je v lasti in upravljanju podjetja MinimalVS d.o.o. Če ni navedeno drugače, je vsa vsebina in gradivo, objavljeno na tej spletni strani, vključno z besedilom, grafiko, logotipi, ikonami, fotografijami, dizajni, umetniškimi deli, avdio in video datotekami ter kakršnimikoli drugimi datotekami, lastnina podjetja MinimalVS d.o.o. ali njegovih povezanih družb ali licencodajalcev in je, v izogib dvomom, zaščitena s slovenskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter različnimi drugimi pravicami intelektualne lastnine in predpisi na mednarodni ravni.

Ničesar na spletnem mestu Capucinne.com se ne sme razumeti kot kakršno koli podeljevanje licence ali pravice do uporabe katere koli blagovne ali storitvene znamke, prikazane na spletnem mestu Capucinne.com, brez pisnega dovoljenja podjetja MinimalVS d.o.o. ali katerekoli tretje osebe, ki je lahko lastnik teh blagovnih ali storitvenih znamk. Podjetje MinimalVS d.o.o. bo svoje pravice intelektualne lastnine v vsej meri uveljavljajo v skladu z zakonom.

2. BLAGOVNE ZNAMKE

Logotipi, imena izdelkov ali storitev, slogani in vse druge znamke spletne strani Capucinne.com so blagovne znamke podjetja MinimalVS d.o.o. in/ali njegovih licencodajalcev. Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja MinimalVS d.o.o. ali lastnika posamezne blagovne znamke, objavljene na spletni strani Capucinne.com, ni dovoljeno kopirati ali posnemati teh elementov, bodisi v celoti bodisi delno. Meta oznake ali druga "skrita besedila", ki vsebujejo "blagovno znamko Capucinne" ali katerokoli drugo ime, blagovno znamko ali ime izdelka ali storitve spletne strani Capucinne.com, se prav tako ne smejo uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Nobena blagovna znamka Capucinne.com se ne sme uporabljati v povezavi z nobenim izdelkom ali storitvijo, ki ni povezana s spletno stranjo Capucinne.com, na način, ki bi lahko pri strankah ali potencialnih strankah povzročil zmedo ali na kakršenkoli način, ki bi škodoval ali diskreditiral Capucinne.com. Vse druge blagovne znamke, povezane z izdelki, ki se prodajajo na tem spletnem mestu, ostajajo izključna last njihovih lastnikov.

3. UPORABA SPLETNEGA MESTA

Ponudnik se zavezuje, da bo svojim strankam vedno zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto podjetja (ime in naslov registriranega sedeža podjetja, registrska številka),
 2. kontaktne podatke, ki potrošniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-poštni naslov, kontaktna številka)
 3. bistvene značilnosti izdelkov ali storitev (vključno s prodajnimi storitvami in garancijami),
 4. razpoložljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je na voljo na spletu, mora biti na voljo v razumnem času),
 5. pogoje dostave in izvedbe (način in rok za dostavo izdelkov ali izvedbo storitve),
 6. jasnost in nedvoumnost cen (biti mora razvidno, ali cena vključuje DDV in stroške dostave),
 7. način plačila in dostave,
 8. obdobje veljavnosti ponudbe,
 9. rok za odstop od pogodbe in pogoje za odstop od pogodbe, vključno z morebitnimi stroški odstopa od pogodbe,
 10. razlago pritožbenega postopka, vključno s podatki o kontaktni osebi ali službi za stranke.

S potrditvijo nakupa v spletni trgovini MinimalVS d.o.o. je stranka seznanjena in se strinja z naslednjimi pogoji:

 • potrjuje, da je prebrala splošne pogoje, pogoje uporabe ter pogoje in obseg poslovanja spletne trgovine, ki je v lasti podjetja MinimalVS d.o.o., in da jih razume ter se strinja, da jo zavezujejo;
 • da je pravno zaščitena z Zakonom o varstvu potrošnikov - ZVPot, natančneje s skladnimi normami, ki določajo visoko stopnjo enotnosti storitev, ki jih zagotavlja sama spletna trgovina, hkrati pa izvajalcu storitev preprečujejo samovoljo in neustrezne omejitve znotraj splošnih pogojev, ki ne bi odražale ponudnikovega osebnega spoštovanja do stranke;
 • da so posredovani osebni podatki veljavni in nujni za zagotovitev pravilne izpolnitve naročila in poznejše dostave na želeni naslov;
 • da je pozorno prebrala vse pogoje nakupa in dostave ter se izrecno strinja, da ponudnik storitev ni odgovoren za posledice morebitnih nepravilnosti in netočnosti posredovanih podatkov, ki jih je mogoče splošno preveriti, in da je stranka v skladu s poslovno prakso dolžna o njih nemudoma ustrezno obvestiti ponudnika storitev;
 • da se izrecno strinja, da so prostovoljno razkriti osebni podatki nujni za izpolnitev storitve in da so predmet Zakona o varstvu osebnih podatkov, ter potrjuje, da je seznanjena z namenom zbiranja teh podatkov (samo za namene izpolnitve naročila in zagotavljanja storitve);
 • da se naročilo šteje za prejeto, ko ga prejme ponudnik storitev, kar hkrati pomeni sklenitev prodajne pogodbe;
 • da so vsi dizajni (vključno z dizajni po meri) v izključni lasti podjetja MinimalVS. Uporabljajo se lahko v promocijske namene, ki lahko vključujejo videoposnetke in razpoložljivost spletnega mesta. Ne ponujamo ekskluzivnosti za nobeno vrsto kupljenih modelov;
 • da je dostava pravilno opravljena, ko paket podpiše oseba na naslovu, ki je naveden kot naslov za dostavo;
 • da se stranka izrecno strinja, da ponudnik storitev ni odgovoren za dostavo, če ponudnik storitev nemudoma pošlje popolno in pravilno urejeno dokumentacijo v zvezi z naročilom, zlasti potrdilo o pravilni odpremi pošiljke. Morebitna nastala škoda v nobenem primeru ne sme presegati vrednosti naročila, ki jo je stranka plačala ponudniku storitev;
 • da se stranka izrecno strinja, da so vse uvozne dajatve in davki, ki jih njen pristojni carinski organ šteje za primerne, njena odgovornost in jih mora plačati sama. Omenjene dajatve in davki ne morejo biti razlog za preklic naročila;
 • da bodo vsi osebni podatki, potrebni za pravilno izpolnitev naročila, skrbno varovani in ne bodo razkriti tretjim osebam, razen v natančno zakonsko opredeljenih primerih.
 • da se bodo osebni podatki glede na vsebino in trajanje posamezne storitve hranili izključno do izteka pritožbenega roka v zvezi z varstvom pravic potrošnikov, po tem času pa le ob strankini privolitvi o vključitvi njenih osebnih podatkov v zbiranje podatkov za naš elektronski sistem obveščanja;
 • da bodo zaposleni in zunanji sodelavci spletne trgovine, ki v okviru svojih pooblastil in pristojnosti obdelujejo ter uporabljajo strankine osebne podatke v zvezi z opravljanjem storitev spletne trgovine, pridobljene na podlagi strankine izrecne privolitve, v kateri je naveden tudi pravni okvir za uporabo osebnih podatkov, dosledno spoštovali strankino zasebnost. V primeru vsakršnega nedovoljenega ali nesprejemljivega posega v zasebnost bo stranka o tem  ustrezno obveščena.
 • da so splošni pogoji sestavljeni v skladu s slovensko zakonodajo ter mednarodnimi predpisi in direktivami, zato je vse, kar ni posebej urejeno v teh pogojih, za ponudnika storitev zakon, ki se razlaga in uporablja v skladu s prakso, ki je običajna za lokacijo sedeža ponudnika storitev;
 • da se bo v primeru sporov, nastalih v zvezi s pogoji prodaje in delovanja spletne trgovine, strankina pritožba obravnavala objektivno in pravično, pri čemer bo ponudnik storitev upošteval razloge za pritožbo, v pritožbe pa bo, če se o pritožbi ne bo uspelo dogovoriti, vse zahtevke in poslovno dokumentacijo v zvezi z opravljeno storitvijo in reševanjem spora posredoval Stalnemu arbitražnemu sodišču pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki bo določilo vrsto postopka, o postopku obvestilo obe stranki (tj. ponudnik storitve in njegova stranka) in odločilo v skladu s svojimi pravili in predpisi;
 • da se spori, ki izhajajo iz naročila storitev spletne trgovine, obravnavajo po slovenskem pravu, ne glede na strankino prebivališče ali kraj dostave. Ustaljena sodna pristojnost glede na lokacijo sedeža ponudnika storitev se uveljavi, če ob oddaji naročila izjavite, da nasprotuje postopku izvensodnega reševanja spora.

4. PRODAJNI POSTOPEK

a) Naročilo

Ko stranka odda naročilo na spletnem mestu Capucinne.com, je sama odgovorna za ohranjanje zaupnosti posredovanih osebnih podatkov in za omejitev dostopa do svojega računalnika. Stranka mora upoštevati, da ni pravno zavezana, da ponudniku storitve posreduje osebne podatke, in s tem potrjuje, da mu osebne podatke posreduje po lastni volji. Potrjuje, da so vse informacije in podatki, ki jih je posredovala. resnični, točni in posodobljeni v vseh pogledih in v vsakem trenutku.

Stranka mora upoštevati, da dokončanje postopka spletnega naročanja ne pomeni, da je ponudnik storitve prejel strankino naročilo za nakup izdelkov ali storitev. V najkrajšem možnem času (vendar najpozneje v treh delovnih dneh) bo stranka po elektronski pošti obveščena o prejemu in obdelavi njenega naročila (»Obvestilo o potrditvi«).

Če ponudnik izdelka ali storitve, ki ste jo naročili, ne more zagotoviti, strankinega naročila ne bo obdelal in jo bo o tem pisno (po e-pošti) obvestil ter ji v celoti povrnil denar takoj, ko bo to razumno mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh po prejemu strankinega plačila.

b) Cene izdelkov

Ponudnik storitev je na točnost podatkov, objavljenih na spletni strani Capucinne.com, izjemno pozoren, vendar se lahko zgodi, da so nekateri podatki, vključno s cenami, zaradi sistemskih ali tipkarskih napak na ponudnikovi spletni strani prikazani netočno. Kljub prizadevanju, da bi se tem napakam izognil, do njih lahko pride. Pridržuje si pravico, da popravi vse napake, ko se pojavijo, in ne upošteva netočnih ali napačnih cen. Če je navedena cena izdelka nižja od njegove dejanske cene, bo ponudnik po lastni presoji pred odpremo izdelka kontaktiral stranko za navodila o dodatnem plačilu ali pa preklicali naročilo in jo o tem obvestili. Če je bilo naročilo oddano, se stranka strinja, da bo izdelek vrnila ali plačala razliko med dejansko in zaračunano ceno. Ponudnikove cene se lahko spremenijo tudi brez predhodnega obvestila. 

Vse navedene cene izdelkov so v ameriških dolarjih ($) in ne vključujejo DDV in morebitnih uvoznih dajatev.

Ponudnik za vizualno predstavitev personalizacije nudi dve različni možnosti: 3D predogled ali maketo v Photoshopu.

Za vsako od teh možnosti stranka plača polog, ki se pozneje odšteje od končne cene, če odda naročilo za nakup. Če stranka ne odda naročila, se polog zadrži za čas dela ponudnika.

Polog za katero koli možnost se plača prek določenih objav na spletni strani. Objava za polog za predogled 3D je:

https://capucinne.com/products/deposit-for-3d-preview, 

objava za polog za maketo v Photoshopu pa je:

https://capucinne.com/products/deposit-for-photoshop-mockups

c) Dostava

Ponudnik si pridržuje pravico do izbire prevoznikov po lastni presoji. Čas dostave je odvisen od naslova dostave.

Če dostave do stranke ni mogoče izvesti, ker je ni na naslovu v času, ki ga je določil prevoznik, ali če stranka zavrne prevzem izdelka, si ponudnik pridržuje pravico, da stroške vračila izdelkov na naslov pošiljanja odšteje od povračila kupčevih stroškov za naročilo.

Vsa tveganja v zvezi z naročenimi izdelki (vključno s tveganjem izgube in/ali poškodbe izdelkov) preidejo na stranko, ko so dostavljeni na dostavni naslov, naveden na naročilu.

Če dobava strankinega izdelka(-ov) zamuja ali je onemogočena iz razlogov, na katere ponudnik nima vpliva (na primer pomanjkanje materiala, zamude pri uvozu ali večje povpraševanje od pričakovanega), si bo ponudnik prizadeval, da stranko o tem obvesti, vendar v najvišjem zakonsko dovoljenem obsegu ne odgovarja za takšno zamudo ali opustitev. V izogib dvomom, ta odstavek na noben način ne izključuje ali vpliva na katero koli zakonsko pravico, ki stranki pripada, da prekliče naročilo, če izdelek zamuja ali ni dobavljen.

d) Pravice do preklica naročila, vračila

Za preklic naročila veljajo pogoji in veljavne zakonske določbe za vračilo blaga.

Pogoji vračila kupljenega blaga se razlikujejo glede na to, ali je kupljeni izdelek nepersonaliziran ali personaliziran, in sicer na naslednji način:

 1. Nepersonalizirani izdelki
 2. Za vračilo nepersonaliziranega blaga, kupljenega na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov, Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) v 43.č členu določa, da ima potrošnik pravico v 14 dneh po prejemu blaga obvestiti podjetje z zahtevo po odstopu od pogodbe, pri čemer mu ni treba navesti razloga za svojo odločitev. Šteje se, da je obvestilo pravočasno, če je pošiljka predložena v roku. Edini strošek, ki ga ima potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe, so neposredni stroški vračila blaga in 10-odstotna odstopnina, ki krije dejanske stroške vračila izdelka (na primer poštnino za prvo pošiljanje izdelka stranki, spremembo velikosti izdelka za naslednjo stranko itd.) Slednje je treba podjetju vrniti najpozneje v tridesetih dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Vračilo blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za obvestilo o odstopu od pogodbe. Pravica do odstopa od pogodbe je zaradi same narave pogodbe na daljavo pravica potrošnika.

 3. Personalizirani in po meri prilagojeni izdelki:
 4. Personaliziranih in prilagojenih izdelkov ni mogoče vrniti, ko je naročilo opravljeno in so naročeni ali dostavljeni polproizvodi za zadevno naročilo, razen če je izdelek ob prihodu poškodovan/nepravilen ali se bistveno razlikuje od naročenega. To ne vpliva na zakonske pravice potrošnika. Kljub temu si ponudnik prizadeva zagotoviti, da je vsak njegov izdelek izdelan po visokih standardih in da se pred odpremo skrbno pregleda z namenom zmanjšanja verjetnosti tovrstnih primerov. 

Vračilo ni mogoče za 

 • vse prilagojene izdelke (vsi izdelki, izdelani po specifikacijah in navodilih potrošnika),
 • vse personalizirane izdelke (izdelki, gravirani po želji potrošnika),
 • hitra naročila,
 • izdelke z uporabljenim popustom,
 • naročila z obročnim plačilom.

To pomeni, da ponudnik ne more zagotoviti vračila ali zamenjave izdelkov, ki so bili izdelani posebej po naročilu za stranko, in izdelkov, ki so bili kakorkoli prilagojeni, spremenjeni ali personalizirani. To med drugim vključuje: naročila s popustom, naročila na odlog/financirana naročila, naročila/dizajne, narejene po meri, in naročila po meri, kar vključuje tudi prilagojene drage kamne.

Pri preklicu naročila pred dostavo se zaračuna 10 % zneska celotnega naročila, ki pokriva dejanske stroške preklica izdelka (kot je ponovna prilagoditev velikosti izdelka za naslednjo stranko itd.), stroški pošiljanja niso vključeni, če naročilo s strani prodajalca ne zamuja. 

Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne vrnjene izdelke, za katere meni, da so poškodovani, spremenjeni ali uporabljeni ali da niso v stanju za prodajo. .

Izdelka ni mogoče vrniti iz strankinih subjektivnih razlogov, npr., da ji izdelek ni všeč, v primeru, da je izdelek v popolnem stanju. 

Stranka pošlje svoje pritožbe ali pripombe na e-poštni naslov info@capucinne.com ali info@capucinne.si.

Ponudnik storitev bo stranki čim prej, najpozneje pa v 30 dneh od prejema vrnjenega blaga, vrnil celotno kupnino, od katere so odšteti stroški v skladu s temi pogoji.

Stranka mora izdelke vrniti neuporabljene, nepoškodovane in v nespremenjeni količini (število kamnov na izdelku), razen če so izdelki bili poškodovani in stranka za to ni odgovorna (npr. izguba kamnov zaradi napake v produkciji). Izdelki morajo biti vrnjeni v originalni embalaži. Predložiti je treba kopijo računa.

Stroške vračila nosi stranka, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. Ponudnik ne sprejema paketov s plačilom po povzetju. V primeru dostave na ponudnikove stroške stranki zaračunamo stroške vračila v skladu z veljavnim cenikom prevoznika DHL. Ponudnik ne odgovarja za morebitne stroške, ki bi lahko nastali zaradi ravnanja, ki ni v skladu s pogoji poslovanja. Ne odgovarja za poškodovane ali izgubljene pakete.

Potrošnik mora blago vrniti na naslednji naslov:

MinimalVS d.o.o.

Ulica Lili Novy 3

1000 Ljubljana

Slovenija, EU

STVARNA NAPAKA

Pravice, ki izhajajo iz stvarne napake v skladu s 37.-37.č členom Zakona o varstvu potrošnikov, lahko potrošnik uveljavlja le pri ponudniku storitev. Predložiti je treba kopijo računa, pisno obvestiti ponudnika storitev in podrobno opisati napako. Potrošnik mora ponudniku storitev omogočiti, da pred vračilom kupnine izdelek pregleda.

GARANCIJA (JAMSTVO)

Ponudnik stoji za svojimi izdelki in zagotavlja garancijo za skrite proizvodne napake 12 mesecev od datuma dobave izdelka. Garancija za izdelek velja, če izdelek ni bil izpostavljen večjim fizikalnim ali kemičnim dejavnikom, če ni bil obdelan, povečan ali zmanjšan in če nima neobičajnih znakov obrabe. Za običajne znake obrabe se štejejo manjše površinske poškodbe, ki nastanejo zaradi vsakodnevne uporabe. Garancija velja le ob predložitvi računa.

V skladu s členom 21b Zakona o varstvu potrošnikov: Če blago, za katero velja obvezna garancija, ni v brezhibnem stanju ali nima lastnosti, ki so navedene v garancijskem listu ali v ustreznem reklamnem obvestilu, lahko potrošnik najprej zahteva, da se napake odpravijo. Če napake niso odpravljene v 45 dneh od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servisni center prejel potrošnikovo zahtevo za odpravo napak, proizvajalec blago brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če proizvajalec ne popravi blaga v roku iz prejšnjega odstavka ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje cene.

Proizvajalec izda nov garancijski list za zamenjano blago ali za bistveni del blaga, ki je bil zamenjan z novim.

Potrošnikove pravice iz tega člena prenehajo veljati dve leti po datumu potrošnikove zahteve za brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

Izključitve pogostih poškodb nakita, ki niso zajete v ponudnikovem jamstvu:

   • Obarvanje zaradi izpostavljenosti kemikalijam, ličilom, bazenov, vročih kadi ali kopanja.
   • Obraba zaradi običajne uporabe. Zobci in dragocene kovine se obrabljajo in na splošno sčasoma zahtevajo "nadgradnjo" ali obnovo.
   • Upognjeni, ujeti ali obrabljeni zobci, zaradi katerih kamen(-i) izpade(-jo) ali se izgubi(-jo) zaradi običajne obrabe ali drugih poškodb.
   • Izgubljen kamen zaradi odloma ali zloma, ki je posledica normalne obrabe ali drugih poškodb.
   • Kakršna koli popravila ali spremembe ali druge storitve, ki jih opravi nekdo drug kot Capucinne, razveljavijo garancijo.
   • Vdolbine, udarci in praske zaradi obrabe so neizogibni in se ne štejejo za napako.
   • Potemnitev kovin zaradi stika s snovmi, kot so parfum, slan zrak, žveplo, kožne kreme, lak za lase, klor in kisli pH kože. 

Upoštevati je treba tudi, da so manjše nepravilnosti in odstopanja v izdelavi ali naravnih značilnostih ali notranje inkluzije, vidne ali ne, v barvnih dragih kamnih edinstvene in individualne za vsak izdelek. Te značilnosti so del njihove lepote, zaradi katerih je vsak kos nakita Capucinne edinstven, in se ne štejejo za napako. Zaradi teh naravnih odstopanj in razlik med barvami na računalniških zaslonih in v resničnem svetu je lahko vaš nakit v živo videti nekoliko drugače kot na spletu.

Če stranka izbere dodatno zaščito izdelka pri našem zunanjem partnerju Extend, se garancija za izdelek po izteku našega garancijskega roka prenese nanj. V tem primeru se strinjate s splošnimi pogoji podjetja Extend, ki so objavljeni na njihovem spletnem mestu https://www.extend.com/terms. Storitev Extend je na voljo samo v nekaterih državah in se zagotavlja samo strankam iz teh držav.

ODGOVORNOST ZA VSEBINO

Ponudnik si bo prizadeval, da bodo podatki, objavljeni na spletni strani, posodobljeni in pravilni. Fotografije, objavljene na spletni strani, družbenih omrežjih ter drugih promocijskih in prodajnih kanalih, so fotografije določenega izdelka. Zaradi edinstvenosti kamnov in ročno izdelanih izdelkov se lahko izdelki razlikujejo od oglaševanih fotografij. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelkov. Ponudnik storitev lahko odstopi od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu s 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot očitna napaka se štejejo vse bistvene značilnosti izdelka in vse napake, ki bi vplivale na odločitev potrošnika, ki ne bi opravil nakupa takšnega izdelka, če bi za napake vedel vnaprej. Sem spadajo tudi očitne napake pri ceni.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Razen če ni izrecno določeno v teh pogojih, so gradivo in informacije, ki jih Capucinne zagotavlja na spletni strani, na voljo po načelu "kot je" in "kot je na voljo". Capucinne ne daje nikakršnih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede delovanja svoje spletne strani ali informacij, vsebine, gradiva ali izdelkov, vključenih na spletni strani. Dostop in uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. 

Ponudnik v nobenem primeru odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te spletne strani, med drugim za neposredno, posredno, naključno, posebno, kazensko in posledično škodo ali drugo škodo katere koli vrste, med drugim za izgubo uporabe, izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo podatkov ali prekinitev poslovanja, bodisi na podlagi pogodbe, civilnega delikta ali kako drugače.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti vključuje vsako napako ali opustitev v zvezi z navedenim izvorom kamna, vse napake, opustitve, prekinitve, izbris datotek ali e-pošte, defekte, pomanjkljivosti, viruse, zamude pri delovanju ali prenosu ali kakršno koli nedelovanje spletne strani Capucinne.com, ne glede na to, ali je to posledica višje sile, motenj v komunikaciji, kraje, uničenja ali nepooblaščenega dostopa, spreminjanja ali uporabe zapisa, bodisi zaradi kršitve pogodbe, nedovoljenega ravnanja, malomarnosti ali iz kakršnega koli drugega razloga za tožbo.

Skupna odgovornost Capucinne po teh pogojih ali kako drugače v zvezi z njimi ne sme presegati zneska, ki ga je stranka dejansko plačala Capucinne na podlagi naročila.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik storitev spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu potrošnikov. Pritožbo se lahko vloži po elektronski pošti info@capucinne.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik storitev in potrošnik se zavezujeta, da bosta storila vse, kar je v njuni moči, da bosta morebitne spore reševala sporazumno.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni pogoje poslovanja, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Za morebitne spore, za katere ni mogoče zagotoviti izvensodnega načina reševanja, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

POLITIKA VARNOSTI OSEBNIH PRAVIC

Spletna trgovina www.capucinne.com se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004). Zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno za izpolnjevanje ponujenih storitev, posredovanje informativnega gradiva, ponudb, potrdil in drugih potrebnih sporočil. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da jih zaščitimo pred morebitnimi kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so ena od tem, ki jim posvečamo izjemno skrb in pozornost, saj se zavedamo njihove občutljive narave.